Oferta

Oferta

Nasze wieloletnie doświadczenie, elastyczność oraz wysokie kwalifikacje zawodowe poparte specjalistycznymi umiejętnościami naszych pracowników w połączeniu w pełni wyposażonym warsztatem produkcyjnym pozwala na realizację różnorodnych i złożonych zadań, by w sposób kompleksowy spełnić wymagania naszych klientów.

Naszą specjalizacją jest wykonywanie różnego typu instalacji rurociągowych, orurowania kotłów oraz prace serwisowe turbozespołów parowych i gazowych.

 


Rurociągi

Specjalizujemy się w prefabrykacji i montażu systemów rurociągów przemysłowych i technologicznych. Instalacje wykonujemy zarówno ze stali niskowęglowych jak i kotłowych, żaroodpornych, żarowytrzymałych, trudnościeralnych oraz nierdzewnych, wg CR ISO 15608 grupa 1;2;4;5;8,

Na życzenie klienta nadajemy certyfikat CE na wykonany rurociąg.


Konstrukcje stalowe i aluminiowe 

 • konstrukcje nośne i wspornikowe
 • elementy rurociągów m.in. wg. KER
 • kompletne instalacje modułowe
 • konstrukcje specjalne
 • obudowy
 • kontenery
 • zbiorniki, kadzie, kotły, silosy

Turbiny

Wykonujemy remonty, naprawy i modernizacje części mechanicznej turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi

 • turbin parowych, elementy główne
 • turbin wodnych
 • turbin gazowych
 • generatorów-część mechaniczna
 • układów regulacji turbin
 • urządzeń kondensacyjnych, kondensatorów
 • urządzeń regeneracyjnych i zasilających, podgrzewaczy regeneracyjnych
 • armatury, rurociągów: parowych, wodnych, olejowych, instalacji p/poż.
 • zbiorników wodnych i olejowych
 • pomp wodnych i olejowych
 • turbosprężarek i dmuchaw
 • osiowania wirników turbozespołu

Kotły

W zakresie budowy, napraw i modernizacji kotłów i urządzeń pomocniczych wykonujemy m.in.:

 • część ciśnieniową kotła:
 • rury ekranowe gazoszczelne
 • podgrzewacze wody
 • schładzacze pary
 • walczaki
 • rurowe i obrotowe podgrzewacze powietrza
 • konstrukcje i osprzęt kotła
 • palniki i przewody pyłowe
 • kanały powietrza i spalin
 • obmurza kotłów
 • systemy odżużlania
 • systemy odpylania:
  • cyklony
  • elektrofiltry część mechaniczna
 • urządzenia pomocnicze kotłów:
  • młyny wentylatorowe
  • wentylatory powietrza
  • wentylatory wyciągu spalin

Obróbka mechaniczna

Bogato wyposażony park maszynowy pozwala na wykonanie różnorodnych części maszyn w małych i średnich seriach.

 Nasze możliwości w obróbce metali to:

 • toczenie na średnicy 700mm i długości 500mm nad łożem i średnicy 350mm i długości 2000mm nad supportem
 • frezowanie
 • wiercenie
 • dłutowanie
 • krawędziowanie (CNC)
 • wypalanie plazmą (CNC)
 • gięcie rur i profili (CNC)

Prace ogólnobudowlane

 • prace zbrojarskie
 • budowa fundamentów
 • remonty i modernizacje pomieszczeń i obiektów przemysłowych
 • remonty dróg i chodników

Termoizolacje

W ramach realizowanych inwestycji wykonujemy techniczne izolacje przemysłowe i termiczne:

 • rurociągów
 • armatury
 • wymienników
 • zbiorników
 • kanałów
 • turbin
 • kotłów

Obróbka cieplna

Wykonujemy obróbkę cieplną spoin według wymagań klienta lub własnych kart obróbki i WPS.

Obróbka możliwa jest w wyznaczonym przez klienta miejscu przy użyciu udostępnionego zasilania bądź naszego agregatu o mocy 75kW.

Posiadamy również piece do obróbki cieplnej.


Pomiary i badania

Wykonujemy Pomiar drgań, osiowanie wałów i sprzęgieł, wyważanie

 • Jedno - lub dwupłaszczyznowe wyważanie wirników w łożyskach własnych
 • Wyważanie wentylatorów i innych maszyn wirnikowych w łożyskach własnych na miejscu pracy urządzenia
 • Pomiar drgań pomp, wentylatorów, sprężarek, dmuchaw, turbozespołów
 • Osiowanie wałów i sprzęgieł

Nasz personel posiada uprawnienia do wykonywania badań VT i PT części maszyn i złączy spawanych 

Badania ultradźwiękowe UTT - pomiar grubości elementów jednostronnie dostępnych 

W zakresie badań RT i UT spoin Firma Energorem współpracuje z certyfikowanym laboratorium badań materiałowych.


 

Dla realizowanych prac wykonujemy:

 • ocenę zgodności wyrobu na podstawie weryfikacji projektu i produkcji przy udziale jednostki notyfikowanej
 • ocenę zgodności wyrobu na podstawie wewnętrznej kontroli projektu i produkcji (moduł A dyrektywy 97/23/WE)
 • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie badania technologii spawania w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 15607:2007/PN-EN ISO 15614-1:2008
 • uzgadnianie z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokumentacji technicznej naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • naprawy i regenerację zaworów i zasuw

 

© 2024 - Energorem Gorzów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności