Realizacje

Realizacje

ZadanieInwestorTermin realizacji
Instalacja odsalania ropy naftowej w KRNiGZ DębnoPGNiGstyczeń-marzec 2015
Remonty planowe kotłów OP-140 W8-70PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec- wrzesień 2014

Remonty planowe  turbin 32MW i 6MW

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec- lipiec 2014

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna dla kotłów i turbin w EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec 2014- luty 2015
Roboty montażowe w zakresie technologii układu mieszalników wapna oraz dostawa koniecznych materiałów i urządzeń w ECGPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmaj 2014
Roboty montażowe w zakresie wymiany 2 agregatów pompowych i zmiany układu rurociągów w pompowni wody surowej nad Wartą  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówczerwiec 2014
Montaż zaślepek okularowych na rurociągach instalacji aminowego odsiarczania gazu, instalacji uzdatniania na terenie KRNiGZ Dębno PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze czerwiec 2014
 Modernizacja odwodnień i odpowietrzeń kotła nr 8 oraz rurociągów wody zasilającej kotłów nr 8 i 6 w Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraczerwiec- grudzień 2014
 Modernizacja bloku zaworów odcinających gazu do turbiny GT8C PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówczerwiec 2014
 Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej i próby ciśnieniowej podgrzewaczy 1B, 2B, 3B wraz z wykonanie wkładu rurowego podgrzewacza 3b w Elektrowni PomorzanyPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraczerwiec - październik 2014
 Przygotowanie do rewizji UDT i naprawy podgrzewaczy wysokoprężnych 8XW1-3 w Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odrapaździernik -listopad 2014
Modernizacja armatury na rurociągach wody zasilającej bloków 1,2,5 w  Elektrowni Dolna OdraPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraczerwiec 2013 - listopad 2015
 Bieżące utrzymanie ruchu branża kotłów i turbin w EC Gorzów PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec 2013- luty 2014
 Wykonanie estakady północnej wraz z przełożeniem rurociągów technologicznych w EC Gorzów  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec- czerwiec 2013
Wykonanie rozbiórek budynków i budowli oraz przekładek instalacji dla zadania: Budowa nowego bloku gazowo-parowego" Etap I: wykonanie estakady północnej i południowej wraz z przełożeniem rurociągów technologicznych w EC Gorzów  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmarzec- czerwiec 2013
Remonty planowe - branża cieplno-mechaniczna kotłowaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów kwiecień- wrzesień 2013

Remonty planowe - branża cieplno-mechaniczna turbinowa

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów kwiecień- czerwiec 2013
Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 5ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 5XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 5XN3-5, 5xa-b i chłodnic 5ct2, 5cu w elektrowni Dolna OdraPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odrasierpień - listopad 2013
 Montaż stacji redukcyjnej 20SR i 20SC1 PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odralistopad-grudzień 2014
Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem turbozespołu parowego typu SST 600 V63/71,74 MW ( produkcji Siemens) na potrzeby realizacji ?budowa bloku energetycznego na zasadzie ? Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz dla Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie GórniczejEnergoinstal S.A. Katowiceczerwiec 2013- maj 2014
Prace remontowe na turbozespole GT8C w EC Gorzów ? prace przeglądoweAlstom Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu2013-2016
Montaż nowych silników do pomp  p.poż. na terenie Kopalni Ropy i Gazu w BarnówkuPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj - grudzień 2013
Wykonanie przewoźnej instalacji do zatłaczania wody technologicznej dla KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemarzec - kwiecień 2013
Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem dwóch kompletów turbozespołów parowych typu SST-600 o mocy 12,2 Mwe produkcji SIEMENS w ramach realizacji przez zamawiającego dla KGHM Polska Miedź S.A. zadania "Wykonanie, dostawa, montaż oraz serwis dwóch jednakowych turbozespołów parowych- Budowa Bloków Gazowo-parowych w EC Głogów i EC PolkowiceEnergoinstal S.A. Katowiceluty -grudzień 2013

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna:

kotły - EC Gorzów
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówstyczeń 2011- luty 2012

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno- mechaniczna:

turbiny w EC Gorzów
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówstyczeń 2011- luty 2012
Remont kotła OP140 (K101) kotła odzysknicowego OUG83/140PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień - sierpień 2012
Remont planowy turbin GT8C,T-6,T-5,T-4- branża cieplno-mechanicznaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień - czerwiec 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 7ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych7XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 7XN 3-5, 7XA-B i chłodnic 7CT, 7CU w El. Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odrakwiecień - czerwiec 2012
Wymiana rur ekranowych kotła OP140PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówlipiec-wrzesień 2014
Remont i modernizacja instalacji technologicznych na KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj- czerwiec 2012

Awaryjna naprawa zamknięcia filtroseparatora wlotowego F-0332 zabudowanego na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj- czerwiec 2012
 Remont kotła OP140 (K101) kotła odzysknicowego OUG83/140PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień - sierpień 2012
 Remont planowy turbin GT8C,T-6,T-5,T-4- branża cieplno-mechanicznaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień - czerwiec 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 7ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych7XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 7XN 3-5, 7XA-B i chłodnic 7CT, 7CU w El. Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odrakwiecień - czerwiec 2012
Wymiana rur ekranowych kotła OP140PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówlipiec-wrzesień 2014
Remont i modernizacja instalacji technologicznych na KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj- czerwiec 2012

Awaryjna naprawa zamknięcia filtroseparatora wlotowego F-0332 zabudowanego na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj- czerwiec 2012
Wymiana rur stropowych kotła OP140 K101PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmaj 2012- wrzesień 2014

Człon ciepłowniczy ECII ? Wymiana napędów regulacyjnych wraz z zaworami poziomu skroplin w wymiennikach 2XA1, 2XB1 i 2XB2

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówpaździernik- listopad 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 6ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 6XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 6XN 3-5, 6XA-B i chłodnic 6CT2, 6CU w El.Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odralipiec - wrzesień 2012

Montaż stacji wtryskowej S1 na bloku nr 7

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odralipiec - sierpień 2012
Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa 8 sztuk kryz pomiarowych przepływu zgodnie z obowiązującą normąPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówpaździernik 2012- maj 2013
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w EC GorzówPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówwrzesień - październik 2012
Remont instalacji wody zmiękczonejPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówlistopad- grudzień 2012
Montaż rurociągów przesyłowych gazu z materiałów własnych wykonawcy w ramach realizacji zadania: budowa pod klucz w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok..45MWe i mocy cieplnej ok. 40MWt opalanego gazem w KGHM PolkowiceEnergoinstal S.A. Katowicegrudzień 2012
Remont rurociągu wysokociśnieniowego na strefie przyodwiertowej Buszewo 13 KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzestyczeń 2014- luty 2013

Obróbka cieplna złączy spawanych rurociągów na obiektach LMG Sowia Góra

PBG Technologia Sp. z o.o. Wysokogotowoczerwiec 2011- maj 2012
Montaż rurociągów przesyłowych gazu z materiałów własnych Wykonawcy w ramach  realizacji zadania Budowa pod klucz w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok.45MWe i mocy cieplnej ok.40MWt opalanego gazem  (GZ 41,5) w KGHM Polska Miedź S.A. w GłogowieEnergoinstal S.A. Katowicepaździernik 2011- listopad 2012
Wykonanie podparć i zawieszeń na Plac Budowy ( Budowa Parowo-Gazowego w KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie i PolkowicachEnergoinstal S.A. Katowicegrudzień 2011- grudzień 2012
Wymiana pomp glikolu LPG na KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzegrudzień 2012
Remont i modernizacja dopalacza gazów kwaśnych na KRNiGZ DębnoPGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzemaj - czerwiec 2011
Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 2ZZ podgrzewaczy wysokoprężnych 2XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 2XN3-5, 2XA-B i chłodnic 2CT, 2CU w Elektrowni Dolna OdraPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odralipiec - sierpień 2011
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej i próby ciśnieniowej podgrzewaczy 1A, 2A, 3A i 5A w El. PomorzanyPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odramaj - czerwiec 2011

Budowa instalacji do zatłacznia inhibitora soli na terenie strefy przyodwiertowej Buszewo 5 KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górzekwiecień 2011

Wymiana zasuw na upustach parowych i regulatorów pary na poduszkę w ZZ bl.2

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraczerwiec- sierpień 2011
Remont średni urządzeń turbiny bloku A w El. Pomorzany w 2011r.PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraczerwiec - sierpień 2011

Modernizacja układów pomiarowych na potrzeby kogeneracji

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraluty -marzec 2011
Modernizacja systemu potrzeb własnych centralnego ogrzewania w zakresie ECIIPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień - wrzesień 2011
Modernizacja systemu potrzeb własnych centralnego ogrzewania w zakresie ECIIPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówwrzesień - grudzień 2011
Remont kapitalny pompy bagrowej PH-200 w ECPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówpaździernik - grudzień 2011
Naprawa uszkodzonego wymiennika o numerze technologicznym XB usytuowanym na bloku EC-1. Wykononanie wkładu wymiennika ciepłowniczego 30MWPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmaj-wrzesień 2010
Wykonanie 400mb rurociągu pary świeżej EC I i EC IIPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówczerwiec-wrzesień 2010
Wykonanie 2 szt. wkładów wymiennika ciepłowniczego 32MWPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówmaj 2010
Wykonanie i wymiana przegrzewacza pary I stopnia kotła OP-100PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzówkwiecień 2010

© 2019 - PRR Energorem Sp. z o.o.
ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności